วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 01 เมษายน 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 130 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
1/4/2564
>