วท.สุราษฎร์เจ๋ง คว้าเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่เกาหลี


          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการประกาศผลการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (Seoul International Invention Fair : SIIF 2018)ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 ปรากฎว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่ ของวิทยาลัยเทคนิค(วท.)สุราษฎร์ธานี ที่มีนายคุณัชญ์พงษ์ เชาวน์แล่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำเสนอและนายชาญชัย แฮวอู อาจารย์และที่ปรึกษา คว้า 2 รางวัลได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Awards)และรางวัลพิเศษ (Special Awards)จากไต้หวัน ส่วนชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำ ควบคุมระบบการทำงานโดยผ่านระบบสมาร์ทโฟน ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ 2 รางวัลเหรียญเงิน(Silver Awards)และรางวัลพิเศษ(Special Awards)จากประเทศโปแลนด์


          นายชาญชัย แฮวอู อาจารย์ วท.สุราษฎร์ธานีและที่ปรึกษา กล่าวว่า เป็นรางวัลเหรียญทองปีแรกของวิทยาลัยที่ได้รับจากการประกวดเวทีนี้ที่ประเทศเกาหลี ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดสับปะรด ในไร่ จะเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอย่างมากทั้งประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและลดอันตรายจากถูกใบสับปะรดบาด ซึ่งจะมีการพัฒนาอุปกรณ์นี้ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด


          ข่าวแจ้งว่า ในปี 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ได้คัดเลือกส่งคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF2018 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน25 หน่วยงาน รวม 85 ผลงาน ร่วมกับกว่า 30 ประเทศ ที่ร่วมจัดแสดงทั้งหมดกว่า 600 ผลงานโดยสถาบันศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง


ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_1264069