วท.น่าน เจ๋ง คว้าแชมป์แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย

 

     นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือช่างเชื่อมโลหะกว่า 50,000 คน และมีแนวโน้มความต้องการกำลังคน ในระดับฝีมือเพิ่มขึ้นทุกปีในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ทั้งที่ช่างเชื่อมโลหะมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่างสาขาอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาขาช่างเชื่อมของประเทศไทยที่อยู่ในสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมเข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นเวทีส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนช่างเชื่อมรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทยู.บี.เอ็ม.เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด และสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม จัดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 

     เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ได้แก่ 1.ประเภทการเชื่อม GTAW / GMAW โดยใช้เครื่องเชื่อมจริง TIG / MIG และ 2.ประเภทการเชื่อมแบบเสมือนจริง (welding Simulator) แข่งขันโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฝึกเชื่อมสมัยใหม่ ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีมลพิษ และนำคะแนนผลการแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน โดย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนัช พัฒนาพูนผล วิทยาลัยเทคนิคน่าน รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพูลสิทธิ์ หมายมั่น วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิทยา รูปช้าง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยรางวัลชนะเลิศได้เกียรติบัตรพร้อมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินสด 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินสด 75,000 บาท

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/565756