ลูกเสือรัฐสภาโลก

จังหวัดชลบุรี – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก ประจำปี 2557 (World Scout Parliamentary Union Executive Committee Meeting 2014) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยากรุณาติดตามสรุปข่าว https://www.moe.go.th/websm/2014/nov/267.html