ลูกหนี้ กยศ. รวมพลขอไม่จ่ายเบี้ยปรับ

ลูกหนี้กยศ.รวมพลขอเจรจา กรรมการกยศ. ขอให้ยกเลิกเบี้ยปรับ เพราะบางคนเบี้ยปรับแพงกว่าเงินต้น เตรียมยื่นร้องเรียนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำ 1,000 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. ได้รวมตัวกันในนามกลุ่ม “รวมพลคน ปลดเบี้ยปรับ” ขอเจรจายกเลิกเบี้ยปรับไม่เป็นธรรมกับผู้จัดการกองทุนกยศ. 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ โดยตัวแทนกลุ่มรวมพลคน ปลดเบี้ยปรับบอกว่า เป็นลูกหนี้กองทุนกยศ.ที่ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ตามกำหนดเพราะมาจากสาเหตุจำเป็นทำให้ต้องผิดนัดและถูกคิดค่าเบี้ยปรับตามสัญญาซึ่งมียอดเบี้ยปรับสูงเกินกว่าเงินต้นที่ค้างชำระ ทำให้กลายเป็นภาระหนี้จำนวนมาก และได้รับความเดือดร้อนถูกดำเนินคดี 

ซึ่งลูกหนี้แต่ละรายได้ติดต่อกองทุนเพื่อขอผ่อนผันขอลด ขอยกเลิกเบี้ยปรับ และขอผ่อนชำระตามกำลังของตนเอง แต่ได้รับการปฏิเสธ จนกระทั่งคณะกรรมการกองทุนได้ออกประกาศมาตรการชั่วคราวลดหย่อนหนี้ให้แก่ผู้ที่กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้

แต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องเป็นการชำระแบบปิดบัญชีในคราวเดียว ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บสะสมที่จะนำมาปิดหนี้ในคราวเดียว วันนี้จึงขอเรียกร้องให้กองทุนกยศ.ยกเลิกเบี้ยปรับทั้งหมด – คำนวณเงินต้นและยอดที่จะชำระใหม่

โดยพิจารณาจากความสมัครใจและกำลังการชำระหนี้ของลูกหนี้ – ลูกหนี้ที่ชำระค่าปรับไปก่อนหน้านี้ ขอให้กองทุนนำเงินไปหักเป็นต้นเงินแทนการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระเป็นเบี้ยปรับ – ลูกหนี้รายที่อยู่ในระหว่างบังคับคดีหรือระหว่างการขายทอดตลาดขอให้ชะลอการนั้นไว้เพื่อคำนวณยอดหนี้และกำหนดการชำระใหม่อีกครั้งหนึ่ง – ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาใหม่ลูกหนี้ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีคงที่ตลอดสัญญา หรือคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตามความสมัครใจของลูกหนี้ 

ด้านผู้จัดการกองทุนกยศ. บอกว่า หลังจากที่ได้รับข้อเสนอของลูกหนี้กลุ่มนี้แล้วคณะกรรมการกยศ. จะนำไปประมวลเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ หากกยศ.ไม่รับข้อร้องเรียนก็จะดำเนินการส่งข้อเรียกร้องนี้ไปยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน รวมถึงพรรคการเมืองที่เคยหาเสียงไว้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ และหากที่สุดแล้วเรื่องอย่างเงียบก็จะส่งหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรม

ที่มา :  http://www.nationtv.tv/main/content/378718707/

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง