ลูกยอดกตัญญู แห่งอาชีวศึกษาปี61

เปิดหลักคิด ชีวิตหนุ่ม ปวช.-รอง ผอ. ‘ลูกยอดกตัญญู’แห่งอาชีวศึกษาปี61

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนายอานนท์  กล้าหาญ นักเรียนชั้น ปวช.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และนางมณี  วรรณสอน   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะเข้าเฝ้าและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

       ทั้งนี้ ทั้ง 2 คน ได้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ดังนี้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องเป็นเรื่องจริง ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่ หรือ เสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 5 ประการ คือ

1. ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ

2. ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่

3. ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่

4. ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล

5. บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

       นายอานนท์  กล้าหาญ  นักเรียนชั้นปวช.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่า ตนอาศัยอยู่กับคุณยาย คุณแม่ น้องอีก 2 คน หลานๆ 4 คน อยู่รวมกัน 9 ชีวิตในบ้านมีเพียงตนที่เป็นพี่ใหญ่เป็นกำลังหลักของครอบครัวและเป็นคนเดียวที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะยายและแม่กับน้องๆ ทุกคนจะมีโรคประจำตัวต้องไปพบหมอตามนัดหมายมาโดยตลอด ยายกับแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้และเบาหวานซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและปรนนิบัติอย่างดีต้องกินยาและไปพบหมอตามนัดหมายอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตนอาศัยอยู่ในบ้านเป็นเพิงพักที่ปลูกอยู่ในสวนของญาติซึ่งเขาก็อยากจะให้ย้ายออก ทำให้แม่มีความเครียดมาก แม่เคยเก็บเงินจะซื้อที่ปลูกบ้าน แต่ก็ต้องนำเงินมารักษาคุณตาซึ่งป่วยหนักและเสียชีวิตไปพร้อมกับภาระหนี้สินที่กู้เขามารักษาจนในครอบครัวไม่มีเงินสำรองชีวิตอีกต่อไป

       นายอานนท์ เล่าอีกว่า ตนและครอบครัวดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธเข้าร่วมหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายได้หลักของครอบครัวมาจากการทำงานของตน ทำให้ตนต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยและบริหารเวลาเรียน จนผลการเรียนดีเกรดสูงถึง 4.00 ตนเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่ ที่ตนได้ดีเพราะแม่ ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีความสามารถพิเศษในการเป็นพิธีกร นักร้อง เล่านิทาน และบริการอาหารและเครื่องดื่มจนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและได้รับรางวัลบ่อยๆ ทำให้แม่ภาคภูมิใจมาก เช่น รางวัลรองชนะเลิศการเล่านิทานพื้นบ้านระดับชาติ รางวัลชนะเลิศระเบียบแถวระดับชาติ โล่เกียรติยศผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ วัฒนธรรมเข้มแข็งแบบอย่างคุณธรรม ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและเผยแพร่วัฒนธรรมที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับเชิญสัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ Thai PBS อุบล รายการมองรอบทิศ ประเด็น นายอานนท์  เด็กยอดกตัญญู ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2561 สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง You Tube

       ส่วนนางมณี  วรรณสอน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เล่าว่า มีพี่น้องรวมกัน 5 คน เป็นบุตรคนที่ 3 ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ทุกประการ มีความมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อให้แม่ภูมิใจ ในระดับประถมศึกษาข้าพเจ้าสอบไล่ได้ที่ 1 ทุกปี แม่มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้เห็นผลการเรียน ตั้งแต่เรียนระดับประถม มัธยม ข้าพเจ้าได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่โดยการกรีดยางก่อนไปเรียน ตอนเย็นกลับมาเก็บยางขายเพื่อนำเงินไปเป็นค่าเล่าเรียน และจะนำผักที่แม่เตรียมไว้ไปขายตามบ้านเพื่อนบ้าน ไปโรงเรียนจะนำขนมที่แม่ทำไปขายเพื่อน ๆ และคุณครูที่โรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษา

       นางมณี บอกว่า ตนตั้งใจศึกษาจนจบปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ซึ่งอยู่ไกลบ้านไม่สะดวกในการดูแลพ่อแม่ จึงขอย้ายมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อยู่ใกล้บ้านจะได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่ได้เต็มที่ ทำงานได้ 8 ปี ลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จนจบและกลับมาทำงานต่อที่เดิม และมุ่งมั่นเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาจนจบ สอบขึ้นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จนปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิด

       ทั้งนี้ ปัจจุบัน แม่อายุ 76 ปี มีโรคประจำตัวหลายโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต นิ่วในไต และโรคไขข้อ เดินไม่สะดวก ต้องไปพบแพทย์ตามนัดเป็นประจำ ตอนเช้าจะขับรถไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอตรวจ และรีบขับรถไปทำงาน กลับไปรับแม่กลับบ้านตอนพักกลางวัน ถ้ามีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไกลบ้านและต้องดำเนินการหลายขั้นตอน ต้องคอยดูแลแม่ขณะรอที่โรงพยาบาล ข้าพเจ้าจำเป็นต้องลากิจเพื่อคอยดูแลแม่ จากการที่แม่และพ่อต่างเป็นโรคเบาหวานทั้งคู่ รวมทั้งข้าพเจ้าก็เป็นโรคเบาหวานด้วยซึ่งสาเหตุจากกรรมพันธุ์ทำให้บางครั้งมีอาการเบื่ออาหาร ก็จะพาไปทานอาหารนอกบ้านเพื่อเปลี่ยนรสชาติอาหารเผื่อท่านจะมีความรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้น

       ปัจจุบันตนมีเงินเดือนประจำจึงได้ให้เงินแม่และพ่อไว้ใช้จ่ายทุกเดือนช่วยให้ท่านอุ่นใจสามารถนำไปทำบุญหรือหยิบยื่นให้ลูกหลานในยามที่ท่านต้องการ ถือเป็นความสุขทางใจของท่านทั้งสองเป็นอย่างมาก

ที่มา:http://www.naewna.com/likesara/356844