ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กุญแจ…ประตูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Download ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ