ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2563

ภารกิจ รมว.ศธ 26 มิถุนายน 2563
เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 26 มิถุนายน​ 2563 นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2563 ณ วิทยาลัย​บริหาร​ธุรกิจ​และการ​ท่องเที่ยว​กรุงเทพ เขตคลองสามวา รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว​ว่า​ กระทรวงศึกษาธิการ​ โดยสำนักงานคณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ (สอศ.) ได้ดำเนินความร่วมมือกับภาคเอกชนเครือธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการโรงแรมและการบริการระดับอาชีวศึกษา​ ซึ่งวิทยาลัย​บริหาร​ธุรกิจ​และการ​ท่องเที่ยว​กรุงเทพ เป็นหนึ่งในสถาบันอาชีวศึกษา​ที่จัดการเรียนการสอนด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง และอาจจะพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา​ (Excellence Center) ด้านนี้ได้ จึงมาตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางที่จะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา​ที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่น ๆ ด้วย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น เนื่องจาก กำลังคนอาชีวศึกษา​เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงต้องจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวง​ศึกษาธิการ​มีความมั่นใจว่าสถาบันอาชีวศึกษา และโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอนตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน ก็ได้สร้างความยืดหยุ่นให้ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ​ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยหวังว่าเราจะร่วมกันผ่านวิกฤต COVID-19​ นี้ไปได้ และหากมีสถานการณ์ระบาดระลอก 2 ก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้ ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้" รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
26/7/2563
>