ลงนามถวายอาลัย

ศธ.ลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. ห้องรับรองจันทรเกษม,  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการมีการลดธงลงครึ่งเสา

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้พบผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งจัดพิธีร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สอศ.

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ขอให้บุคลากรทุกท่านยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระองค์ เช่น พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 เกี่ยวกับการอบรมบ่มนิสัยในยุคเทคโนโลยี   รายละเอียด คลิ้ก…


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
17/10/2559