ร.ร.อุดรพิทย์ ปลื้มสอบโอเน็ตม.3 คณิตเต็ม 12 คน


          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่ามีผู้เข้าไปแสดงความยินดีจำนวนมาก ในเฟซบุ๊ก “โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล” กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน ได้ถึง 12 คน ประกอบด้วย ด.ช.เปรม เลิศพงษ์พิพัฒน์ ด.ญ.จิดาภา ปานนูน ด.ญ.ธณัทอร ขุริรัง ด.ญ.ธัญรัศน์ อยู่ยงยุวัฒน์ ด.ญ.ปรีย์วรา เรืองอร่าม ด.ช.สุกฤษฏิ์ มโนมัยโรจน์ ด.ญ.กัญญาภัทร์ พิทักษ์สฤษดิ์ ด.ญ.ญานิศาน์ นิ่มทวัฒน์ ด.ญ.วริศรา เต็งรังสรร ด.ญ.รัฐพร อุตะมะ ด.ช.ปารินทร์ สมบูรณ์พร้อม และ ด.ญ.ภาวิมล สุขสถิตย์ และยังยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนสูงอีก 4 คน คือ ภาษาไทย 93 คะแนน และ 94 คะแนน โดย ด.ญ.นภสรณ์ ตุ้มศรีไว และ ด.ญ.รดา ทัตติยกุล ตามลำดับ , วิทยาศาสตร์ 92 คะแนน ด.ญ.สิริภัส สิริธนสุข , ภาษาอังกฤษ 98 คะแนน ด.ช.นนท์ประวิทย์ รัตนเมืองเพียว


          นางใจชื่น ใกรเพชร ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า นักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ส่วนมากจะอยู่ชั้น ม.3/1-3/3 เป็นนักเรียนที่เรียนดี ตั้งใจเรียนในห้องเรียน และทดสอบทุกครั้ง และหาประสบการณ์นอกห้องเรียนหรือเรียนพิเศษเอง ส่วนเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์จะบอกนักเรียนว่า “เรียนให้เข้าใจ แล้วจะจำได้นาน” ถ้าเรียนแบบท่องจำ ไม่นานก็จะลืม และให้นักเรียนมีทักษะในการทำแบบทดสอบมากๆ และบ่อยๆ ครูต้องใส่ใจในตัวนักเรียนว่า นักเรียนบกพร่องตรงไหน จะได้แนะนำและแก้ไข ส่วนมากจะพลาดที่ไม่ทบทวน รีบ เลินเล่อ สิ่งสำคัญต้องประสานงานกับผู้ปกครองตลอด


          นางอุษณี จันดาวงศ์ หัวหน้างานแนะแนว เปิดเผยว่า ปีก่อนมีนักเรียนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม 4 คน ปีนี้ได้ 12 คน เพราะนักเรียนรุ่นน้องมีแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ ที่มาพูดหน้าเสาธง แนะนำเทคนิคในการเรียน การสอบ ให้ได้คะแนนเต็ม และโรงเรียนจะมีการแจกใบประกาศนียบัตรให้ผู้สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 ในฐานะครูแนะแนวดีใจกับนักเรียน ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะประกาศผลในวันที่ 31 มีนาคมนี้ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/893185