ร่วมยินดีนักเรียนไทย คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ที่เมืองปูซาน

 

          นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไปร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 คนผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 คน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

          การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ มีประเทศในอาเซียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเทศ จำนวน 144 คน โดยนักเรียนไทยผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 3 คน และได้รับรางวัลทุกคน ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 คน คือ
น.ส.อารดา วงษ์มณี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
น.ส.นรารัต ชำนาญเมือง โรงเรียนวรนารีเฉลิม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 คน คือ
น.ส.ปัณฑัตตา จินดาพล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

          โดยมีพิธีรับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลี ณ โรงแรมแฮอุนแดแกรนด์โฮเทล เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีอนึ่ง การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ปัจจุบันมีการเปิดสอนภาษาเกาหลีจำนวน 133 โรง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีโดยทางสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้การสนับสนุนในหลายด้าน ได้แก่ การจัดส่งครูเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ทำให้นักเรียนไทยได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง รวมถึงการจัดอบรมภาษาเกาหลีให้แก่ครูไทย และการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี เป็นต้นดังนั้นในปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาภาษากาหลีประจำประเทศไทย จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกถึงความสามารถในที่สาธารณะ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาเกาหลีในระดับอาเซียน

 

 

 

 

 

ที่มา  :  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา