รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายประยูร ทองมาก))

ข่าวประกาศ 11 พฤศจิกายน 2563
ไฟล์แนบ
>