รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ที่มา : สำนักนิติการ สป.


Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง