รายงานผลการดำเนินงาน ศธ. ในประเด็นที่สังคมสนใจ

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ในประเด็นที่สังคมสนใจ

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

******************************************

๑. เหตุการณ์ลอบวางเพลิงโรงเรียนในพื้นที่อำเภอมายอและอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
๒. ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวบตัวเพื่อซักถามเกี่ยวกับการบริหารงานในสถาบัน
๓. ทุจริตโครงการสร้างสนามฟุตซอล
๔. กระทรวงศึกษาธิการ ชงยุทธศาสตร์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เสนอ ๓ แผน ปลูกฝัง ‘เด็ก-ครู’ แนะองค์กรหลักปรับใช้

(Download ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)

*****************************************