รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1-31 มิถุนายน 2565

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง