รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 12 ก.ย. 61)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4
(วันที่ 12 กันยายน 2560 – 12 กันยายน 2561)

 

*****************************************

(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)

 

กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5637-9 ต่อ 1601-1609

 

E-mail : report_ed54@hotmail.com