รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4 (วันที่ 12 ก.ย. 60 – 31 ก.ค. 61)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 4
(วันที่ 12 กันยายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)


 


*****************************************


(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)


 


กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5637-9 ต่อ 1601-1609


 


E-mail : report_ed54@hotmail.com