รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 22 เดือน (วันที่ 12 ก.ย. 58 – 31 ก.ค.59)

 


“รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2
(วันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
รอบ 22 เดือน


*****************************************


(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)


 


 


กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609


E-mail : report_ed54@hotmail.com