รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการ กตน 12 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์แนบ