รางวัลระดับโลก

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2557 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2557 (6th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2014) ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Inspiration Snow Dream” โดยการนำทีมของ นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาพิเศษ สอศ.

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานชื่อ “Wonder of Thailand” รายชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีดังนี้

นายพูลรัตน์ พึ่งอารมณ์ (ครูผู้ฝึกซ้อม) นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ (ครูผู้ฝึกซ้อม) นายธีระพงษ์ สุขดี (นักศึกษา) นายจักรวุธ ขำวิจิตร (นักศึกษา) นายพิทักษ์ นอลปา (นักศึกษา) นายพลพัฒน์ ใสประดิษฐ์ (นักศึกษา)

ส่วนทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลที่ 3 ในชื่อผลงาน “Friendship” รายชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีดังนี้

นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ (ครูผู้ฝึกซ้อม) นายพจนกร เป้าเปี่ยมทรัพย์ (ครูผู้ฝึกซ้อม) นายอนุวัฒน์ ยินดี (นักศึกษา) นายสุทธิพงษ์ เลไธสง (นักศึกษา) นายพงษ์พัฒน์ อรุณไพจิตร (นักศึกษา) นายยุทธภูมิ สุขขา (นักศึกษา)


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

พร้อมกันนี้ รมว.ศธ.มอบดอกไม้และเกียรติบัตร พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีต่อนักศึกษาและครูที่ได้รับรางวัล และยินดีที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ โดยเฉพาะการที่ได้รู้จักใช้เวลาและความสามารถให้เป็นประโยชน์ในการทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศ

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน