รางวัลระดับชาติ

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชาญยุทธ เฮงตระกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ละผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ รับทราบเกี่ยวกับ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา ในปีนี้เป็นการประกวดเป็นปีที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัย โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในประเภทต่างๆ ดังนี้

หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คือ ทีมบ้านเขาวัง จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านคลองวาย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 2 ทีมบ้านยางโพรง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมมะลิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย และรางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ทีมบ้านหินจอก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ชุดแยกเหรียญแบบเขย่า วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องทำลายกระจกรถยนต์ในกรณีรถยนต์ตกน้ำ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ช่วยเก็บขยะ วิทยาลัยการอาชีพตรัง รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ช่วยยกถังน้ำใส่เครื่องทำน้ำเย็น V.2 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย และรางวัล Horner Award อุปกรณ์ช่วยยกถังน้ำใส่เครื่องทำน้ำเย็น V.2 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย


ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ เครื่องกรอด้ายเส้นงานถัก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องตัดเหล็กปลอกเสาแบบอัตโนมัติ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 ใบมีดขูดมันสำปะหลัง DTEC วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องซอยกระชาย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และรางวัล Horner Award ใบมีดขุดมันสำปะหลัง DTEC วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม


 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ อาหารมดแดงสำเร็จรูป วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รองชนะเลิศอันดับ 1 Hand Block วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รองชนะเลิศอับดับ 2 รองเท้าใส่ภายในบ้าน 4 in 1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รองชนะเลิศอันดับ 3 น้ำกระเจี๊ยบสกัดเข้มข้นผสมน้ำมันมะกอกป่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และรางวัล Horner Award Natural ink for Printer วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ ที่ชาร์จฉุกเฉิน 3 in 1 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รองชนะเลิศอันดับ 1 บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 เตาอบชีวมวลแกลบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 3 พลังงานไฟฟ้าสองทางเลือก วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และรางวัล Horner Award แป๊ะมุ้ย เตารักษ์โลก วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องไสหนวดดอกไม้จันทร์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ทำขนมเบื้อง วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง และรางวัล Horner Award เครื่องเผาถ่านจากวัสดุเหลือใช้เอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ เครื่องบีบน้ำมันงานขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องปลอกฉนวนสายไฟแรงสูง V.3 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ตัดโฟม V.4 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องตัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี และรางวัล Horner Award เครื่องตัดก้นและแยกเนื้อหอยขมออกจากเปลือก เวอร์ชั่น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รางวัลชนะเลิศ ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมแบบไร้สาย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือสะเทินน้ำสะเทินบก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องเตือนภัยและตรวจสอบระดับน้ำ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และรางวัล Horner Award ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
ภาพ สถาพร ถาวรสุข, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

ดังนั้น ภายหลังการประชุมองค์กรหลัก คณะผู้บริหาร ศธ.จึงได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้บริหารทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติในปีนี้ ซึ่งผลงานหลายชิ้นถือเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรไว้แล้ว แต่หลายชิ้นยังไม่ได้ดำเนินการ จึงได้ขอให้ สอศ.และสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มีมาตรฐานมากขึ้น และขอให้นำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเอง ไปจดสิทธิบัตรต่อไปด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

11/2/2557