ราคากลางการจ้างพิมพ์เกียนติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างกระทรวงศึกษาธิการ

         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอราคากลางการจ้างพิมพ์เกียนติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างกระทรวงศึกษาธิการ


         รายละเอียดดังแนบ