รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


                 ด้วยสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการ กยศ. กรมบัญชีกลางในฐานะเลขานุการ กยศ. จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2554 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง


แหล่งที่มา : สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
                กรมบัญชีกลาง
                กระทรวงการคลัง