รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 148 ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (แก้ไขตำแหน่งว่าง)