รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี

ข่าว ศธ.360 องศา 23 สิงหาคม 2557

 

รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี  และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557ณ หอประชุมกองทัพเรือโดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

กระทรวงกลาโหม กำหนดให้มีเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรของ กองทัพเรือเพื่อมอบให้แก่บุคคลต่างๆ ที่กองทัพเรือเห็นสมควรหรือผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับ กองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>