รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี


          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมอบถุงยังชีพให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน



          นายพีระ กล่าวว่า นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นห่วงใยโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้กำชับให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง



          สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย สพฐ. มีแนวทางในการช่วยเหลือ และมีแผนระยะยาวโดยการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำรายชื่อโรงเรียนไปใส่ในแผนที่ และพบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการเตรียมตัวก่อน ไม่ตั้งรับเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้ขอให้โรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณโดยเร่งด่วน และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยให้กับ ครู นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย



ที่มา : สพฐ.