รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร พินะสา เปิดงาน “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562


          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน “รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสาตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล” ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พร้อมกล่าวชื่นชมจังหวัดพัทลุงเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งท่านบอกว่าดูได้จากจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงาม มีพื้นที่เป็นป่า เป็นภูเขา เป็นป่า เป็นนาเป็นทะเล และคนพัทลุงในอดีตที่ได้ปลูกสร้างภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ไว้มากมาย และคิดว่าในอนาคตอีกไม่ไกลคนจะไม่ชอบอยู่ในเมือง คนจะมาอยู่กับธรรมชาติและพัทลุงจะเป็นเมืองรองที่น่าอยู่และเป็นเมืองที่มีโอกาสพัฒนาในอนาคต          จากประเด็นดังกล่าวขอขอบคุณนายกอบจ.พัทลุง ท่านผวจ.พัทลุง และผู้นำทางการศึกษา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้น ตามสโลแกนที่ประทับใจมาก คือ ประเด็นที่ 1. การรวมพลคนเมืองลุง การศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผู้ปกครอง สังคม ชุมชนและสถานศึกษา หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความสำคัญกับการศึกษาร่วมกันในวันนี้ ประเด็นที่ 2. ไม่มีการศึกษาใดเกิดขึ้นจากการเสก แต่การศึกษาเกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญา หรือจากการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามของชีวิตของพืชพันธ์ธัญญาหาร อย่างไร การศึกษาก็ก่อเกิดเช่นนั้น นี่คือภูมิปัญญา ประเด็นที่ 3.สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ จังหวัดพัทลุงได้น้อมนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างการศึกษาให้กับคนพัทลุง และเชื่อว่าคนพัทลุงนี่แหละจะสร้างเมืองพัทลุงให้ก้าวหน้าและคนพัทลุงนี่แหละจะสร้างคนของชาติในอนาคต ดร.อัมพร กล่าวที่มา : สพฐ.