รร.สงวนหญิง ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ

          


          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วย Mr.Staffan  Herrstrom เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย แลนางดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. มอบรางวัล โล่และเกียรติบัตรให้แก่ทีมโรงเรียนที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ (Thailand Junior Water  Prize 2019 : TJWP2019) โดยปีนี้มีโรงเรียนผ่านรอบคัดเลือก จำนวน  66 โรงเรียน  สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี ผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษายับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น้ำแทนการใช้สารเคมี จากทรายอะเบท ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2019 ในเดือนสิงหาคม 2562 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน  พิธีมอบรางวัล จัด ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


 


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง