รร.พื้นที่ภูเขาสูง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 59/2557
ตรวจเยี่ยม รร.ที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน จ.เชียงราย

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ศธ. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง 5 โรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และร่วมเสวนายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน พ.ศ.2558-2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

รายละเอียดภาพข่าวนี้ https://www.moe.go.th/websm/2014/mar/059.html