รร.บ้านนิคมวังหินสุดยอด! กวาด 24 เหรียญ กระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน

 

          นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12  ตามโครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมวังหินสามารถคว้าเหรียญพระราชทานฯ ระดับประเทศ โดยรวมดังนี้

 

 

          เหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ  เหรียญเงิน จำนวน 7 เหรียญ และเหรียญเหรียญทองแดง จำนวน 10  เหรียญ  ซึ่งเด็กหญิงนภัสวรรณ  พงศ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงลีลาเดี่ยวรุ่นสมัครเล่นคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาครองเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน ครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

 

          เด็กหญิงนภัสวรรณ  พงศ์สวัสดิ์ กล่าวว่า ตนเองมีความสนใจในการออกกำลังกายด้วยวิธีกระโดดเชือก ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่เล่นง่าย ไม่ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ถ้าเล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ จึงเล่นกระโดดเชือกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ