รร.ถาวรานุกูล คว้าถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ม.ปลาย หอวัง-โยธินบูรณะ ตามติดคว้ารองอันดับ 1 และ 2

          คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โดยมี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ สมัครเข้าแข่งขันกว่า 200 คน ซึ่งผลของการแข่งขันโรงเรียนถาวรานุกูล ชนะเลิศคว้าถ้วย พระราชทานฯไปครอง แซงหน้า โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่คว้ารองอันดับ 1 และ 2 ไปครอง
          สำหรับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
          ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การ จัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับ ม.6 ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ความสามารถ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และยังทำให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียนพร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างโรงเรียนต่างๆ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองที่มาร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมและทำความรู้จักคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า