รมว.ศธ.มอบนโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัด เน้นร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ “กระทรวงศึกษาธิการ”


          วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้แก่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ


          นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ปลัด ศธ. ดำเนินการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อความเป็นเอกภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบหน้าที่ด้านการศึกษาในภาพรวม ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ​เป็นตัวแทนของ ศธ.ในแต่ละจังหวัด จากนี้ไปบทบาทหน้าที่ของ ศธจ.จะมีความชัดเจนมากขึ้น          ดังนั้น ให้ทุกคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เดินหน้าสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างเต็มที่ ประสานให้ความสำเร็จเกิดขึ้นให้ได้ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของ รมว.ศึกษาธิการ คือ ห้ามทุจริต เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า งดการดูงานต่างประเทศ หากมีความจำเป็นให้พิจารณาเฉพาะงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับการศึกษา พร้อมทั้งลดการจัดอบรมสัมมนาแต่ให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม รวมทั้งยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ปรับแนวคิดในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดก็ตาม แต่ขอให้มองภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งจะนำพาเราก้าวข้ามปัญหาไปได้จนลดลงหรือหมดไป ซึ่งการปรับโครงสร้างกระทรวง ยอมรับว่ายังมีปัญหาหรือข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันทำงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ หากมีประเด็นใดที่จำเป็นต้องทบทวนใหม่ ก็ต้องดำเนินการทันที เชื่อมั่นว่าสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้ ทั้งนี้ แนวทางการทำงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่ง ได้เน้นการทำงานที่ไม่ทับซ้อนกัน มีสายงานที่ชัดเจน ยืนยันว่าตนมุ่งมั่นบริหาร ศธ.ด้วยความตั้งใจ และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น          การขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทุกคนต้องลดอัตตา (ego) ลงให้ได้ และมองไปในทิศทางเดียวกัน หากร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาได้อย่างแน่นอน ซึ่งในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนให้เพิ่มงบประมาณ ศธ. มากขึ้น ทั้งที่ ศธ.ได้รับงบประมาณสูงที่สุด และยังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสอยู่บ้าง เนื่องจากทุกคนให้ความสำคัญกับ ศธ.ในการขับเคลื่อนการศึกษา เป็นกระทรวงหลักในการขับคลื่อนประเทศ ถือเป็นความหวังและเป็นอนาคตของประเทศไทย          ดังนั้น เราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพสมกับที่ทุกคนคาดหวัง ผู้บริหาร ศธ.ต้องทำโครงสร้างให้เห็นความชัดเจน ในขณะที่ ศธภ./ศธจ. ต้องพิจารณาปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปราศจากอคติ แล้วช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด เชื่อว่าไม่มีใครเก่งทุกด้าน แต่ขอให้ทุกคนทำสิ่งที่ถนัดอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ด้านอื่น ๆ ให้แก่กัน


          “การเดินทางไปข้างหน้า ขอให้ทำงานอย่างเรียบง่าย (Simple) ที่สุด โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ ประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของใคร หรือหากจำเป็นก็ขอให้เกิดน้อยที่สุด” รมว.ศึกษาธิการกล่าวที่มา : ศธ.360 องศา