รมว.ศธ.ประชุมบอร์ดคุรุสภา

รมว.ศธ.ประชุมบอร์ดคุรุสภา

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้การทำงานของคุรุสภาเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมได้มอบหมายให้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาต่อไป ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความเกี่ยวกับวาระในการดำรงตำแหน่งของรองเลขาธิการคุรุสภาด้วย

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/1/2565