รมว.ตรีนุช ให้สิทธิพื้นที่เปิด-ปิดโรงเรียน ล่าสุดเปิด On-site เกินครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดกว่าสามหมื่นแห่ง เน้นใช้มาตรการ 6-6-7 ต่อเนื่อง

“รมว.ตรีนุช” ให้สิทธิพื้นที่เปิด-ปิดโรงเรียน ล่าสุดเปิด On-site เกินครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดกว่าสามหมื่นแห่ง เน้นใช้มาตรการ 6-6-7 ต่อเนื่อง

 width=

รมว.ศธ.กล่าวในการเสวนา “โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยชี้แจงถึงนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (5 on) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ว่า ขณะนี้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ซึ่ง ศธ.ได้มอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยใช้มาตรการ 6-6-7 เข้มข้น (6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา) อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์รับวัคซีน 982,427 คน ได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว 99.99% เข็ม 2 แล้ว 78.11% ส่วนนักเรียนผู้ประสงค์รับวัคซีน 4,320,130 คน ได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว 94.76% เข็ม 2 แล้ว 69.52% และขณะนี้รัฐบาลก็ได้รณรงค์ให้มีการฉีดเข็ม 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมากขึ้น ทั้งนี้มีโรงเรียนเปิดเรียน On-site 18,672 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมดกว่า 35,000 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.09