รมว.ตรีนุช เป็นผู้แทนรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 บ้านชมพูพาน สกลนคร

รมว.ตรีนุช เป็นผู้แทนรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 บ้านชมพูพาน สกลนคร

 width=

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 ที่โรงเรียนบ้านชมภูพาน จ.สกลนคร โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ร่วมรับมอบอาคารจากนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินท์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดป้ายอาคารเรียน 100 ปี กําพล วัชรพล

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

รมว.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของชาติ ซึ่งเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา-เพื่อชุมชนในชนบท” ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐ ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อปี 2562

ซึ่งสำหรับพวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการ เราถือว่าท่านกำพล เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ ต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่พี่น้องประชาชน ดั่งจะเห็นได้จากผลงานของท่านที่ได้ช่วยยกระดับเสรีภาพ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ให้แก่สังคมไทย ผ่านหนังสือพิมพ์ที่ท่านรักมาจนถึงปัจจุบัน วันนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ และยังได้มีโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของการเป็น “หนังสือพิมพ์ในการศึกษา” อีกมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การสร้างเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) แห่งนี้
“การสร้างเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) มีความพิเศษที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง คือ การนำวิชาความสามารถในการอ่านเขียนสื่อ (Media Literacy) และการศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม หรือพลเมืองดี มาบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนที่รู้เท่าทันสื่อ และเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศ นับว่าเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวอำเภอภูพาน ตลอดจนน้องๆ ลูกหลานเยาวชน ที่จะได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือดูแล และการอุปการะในด้านต่างๆ จากโครงการดีนี้ ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิธีมอบ “อาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล” ในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายอันดีของการสร้างโอกาส ให้พี่น้องชาวอำเภอภูพาน ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน และเยาวชน ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเพื่อการศึกษาต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/2/2565