รมว.ตรีนุช หารือเครือข่ายการศึกษา เตรียมพัฒนาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ

รมว.ตรีนุช หารือเครือข่ายการศึกษา เตรียมพัฒนาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ และคณะจากเครือข่ายโรงเรียนใบไม้ผลิ (Bai Mai Phli Group) ถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ และต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/1/2565