“รมว.ตรีนุช” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ที่จังหวัดกระบี่

 width=

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. และผู้บริหารองค์กรหลักเข้าร่วมด้วย ว่า ภาพรวมความพร้อมของโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างสูง คาดว่าจะสามารถทยอยเปิดภาคเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เป็นไปตามการพิจารณาของ ศบค.จังหวัด เป็นหลัก

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

“จากการตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ซึ่งขณะนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอัตราการฉีดวัคซีนถึงกว่า 86% และมีนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 40% ประกอบกับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สีส้ม และได้มีการสื่อสารเน้นย้ำถึงมาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางร่วมกัน ทั้งในส่วนของสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 6 มิติ การประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม 44 ข้อในThai stop COVID การประเมินความเสี่ยง thai save thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน ยกระดับความปลอดภัย 6 พลัสมาตรการหลัก DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ มาตรการเฉพาะกรณี ตลอดจนกำกับติดตามประเมินผล เป็นต้น จึงคาดว่าในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะสามารถทยอยเปิดเรียนได้ตามกำหนด โดยยึดความพร้อมของโรงเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน เป็นหลัก

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. และ สอศ.ได้สื่อสารเน้นย้ำไปยังผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องของมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ทั้งการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน การสลับวันมาเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะต้องเป็นไปตามการพิจารณาของ ศบค.จังหวัด เป็นหลัก แต่หากจะดูถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ ถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างสูง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/10/2564