รมว.ตรีนุช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดเรียนวันแรก ที่จังหวัดสมุทรสาคร

 width=
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบออนไซต์ และระบบคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงเรียน

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในวันนี้มีความตั้งใจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยโรงเรียนทั้งสองแห่ง คือโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า 3,000 คน ได้ใช้มาตรการในการสลับวันมาเรียน จึงเหลือนักเรียนเพียงครึ่งหนึ่งหรือห้องละไม่เกิน 25 คน เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างในห้องเรียน รวมทั้งมีการเหลื่อมเวลาช่วงพักกลางวันและให้นักเรียนนำช้อนส้อมและแก้วน้ำมาใช้ที่โรงเรียนเอง ในส่วนของการฉีดวัคซีน ขณะนี้นักเรียนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ส่วนครูและบุคลากร ได้รับวัคซีนกว่า 90%

“จากการรายงานพบว่า ภาพรวมโรงเรียนที่แจ้งขอเปิดเรียนในรูปแบบปกติหรือออนไซต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนแต่ละแห่งได้เตรียมมาตรการและแผนเผชิญเหตุไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการเรียนที่ดีที่สุด คือการที่นักเรียนได้มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียน จึงขอเน้นย้ำมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพราะแม้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับวัคซีนแล้ว แต่วัคซีนเป็นเพียงตัวช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและไม่ทำให้ป่วยหนักเมื่อได้รับเชื้อ แต่ที่สำคัญคือการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตราเข้มงวด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และล้างมืออยู่เสมอ และหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่ได้วางเอาไว้ พร้อมฝากถึงครูให้จัดการเรียนการสอนในช่วงแรกของการเปิดเทอมโดยเน้นให้นักเรียนมีความสุข เป็นการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลานาน เพื่อไม่ทำให้นักเรียนเกิดความเครียดมากเกินไป จากนั้นเมื่อเกิดความพร้อมหรือปรับตัวได้แล้ว จึงเพิ่มด้านวิชาการเข้าไปเสริมเติมเต็มแบบค่อยเป็นค่อยไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/11/2564