“รมว.ตรีนุช” นำศูนย์ซ่อมสร้าง “Fix it Center” ให้บริการชุมชนชาวเลศาลาด่าน เล็งเชื่อมโยงการศึกษาสร้างงานสร้างรายได้ รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะลันตาใหญ่

 width=
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix it Center” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ณ หมู่บ้านชาวเล ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมด้วย ว่า วันนี้นำลูกหลานนักศึกษาอาชีวะ มาช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และบริการต่าง ๆ เพื่อลดภาระของคนในชุมชน ทั้งยังรับฟังความต้องการด้านอาชีพ ที่จะเชื่อมโยงต่อยอดการศึกษาของเด็กเกาะลันตา ให้มีอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน รองรับนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศ เปิดเกาะลันตา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมและวิถีชาวเล ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

“ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix it Center” ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้เปิดให้บริการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ Fix it Center แบบถาวร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

โดยพื้นที่หมู่บ้านชาวเล ตำบลศาลาด่าน ถือเป็นพื้นที่พิเศษ เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ติดริมทะเลบนเกาะลันตาใหญ่ จึงได้นำลูกหลานที่เรียนอาชีวะ มาแสดงทักษะฝีมือด้านช่าง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการซ่อมแซม ซึ่งในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้ามารับบริการ นอกจากนี้ ยังบริการซ่อมแซมเรือ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมเรือ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนชาวเล ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการให้เกิดการเรียนรู้และทำได้ด้วยตนเองคู่ขนานกันไป

นอกจากนี้ วันนี้ต้องการมาดูเรื่องของอาชีพ เพื่อนำไปขับเคลื่อนและประสานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าจะช่วยสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องเชื่อมโยงการศึกษาต่อยอดสู่อาชีพ เพื่อให้เด็กได้มีงานทำ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ตลอดจนได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยในเบื้องต้นเล็งที่จะพัฒนาอาชีพของชาวเลให้มีรายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปอาหารทะเล การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging) การท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น โดยเฉพาะหมู่บ้านชาวเลแห่งนี้ เป็นทั้งพื้นที่เกาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน จึงต้องเร่งพัฒนาคนกระบี่ให้พร้อมเปิดจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 พื้นที่นำร่องรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงษ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/10/2564