รมว.ตรีนุช ดัน “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” นำเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง

รมว.ตรีนุช ดัน “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” นำเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง

 width=

โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ตามเป้าหมายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในการทำให้เด็กหลุดระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์ ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่ง ศธ.ร่วมกับ 11 พันธมิตร ติดตามและค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบ นำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความถนัดและศักยภาพเป็นรายกรณี

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

“นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ทุกคน จะต้องได้รับการศึกษาต่อร้อยละ 100 และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้” นี่ถือเป็นปณิธานของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย แก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาหลังเรียนจบ ม.3 เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมจำนวน 116,760 คน ภายใต้โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 169 แห่งทั่วประเทศ มีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2574) รวมจำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 60 คน

โดย ศธ.จะมอบทุนเรียนฟรีต่อเนื่อง 3 ปี มีหอพักและอาหาร 3 มื้อ เพื่อให้นักเรียนจบ ม.3 ได้เรียนต่อทุกคน (100%) ตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งขณะนี้ สอศ.ได้วางระบบการดูแลนักเรียนไว้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอนในทุกหลักสูตรที่มีในสถานศึกษา งานหอพัก งานอนามัย งานโภชนาการ งานบริการ เป็นต้น

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

โดยรุ่นที่ 1 จะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2565 ในสถานศึกษา 87 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

– ภาคกลาง 12 จังหวัด อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด อาทิ วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
– ภาคตะวันออกและ กทม. 4 จังหวัด อาทิ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
– ภาคใต้ 13 จังหวัด อาทิ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
– ภาคเหนือ 17 จังหวัด อาทิ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 87 แห่งทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/1/2565