รมช.คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ย้ำต้องมี Coding และ STI เป็นพื้นฐานสำคัญของนักเรียนทั้งประเทศ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดอาคารเรียนและการปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมการจัดการสอน Coding ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า อาคารเรียนถือเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มาศึกษาหาความรู้ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางวิชาการที่จะสร้างแรงบันดาลใจ นิสัยการเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ ให้แก่เยาวชนในอำเภอพิมาย และพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนในตัวจังหวัด จึงร่วมกันสนับสนุนสถานศึกษาแห่งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาในการสร้างบุคลากรสายอาชีพ โดยในปัจจุบันการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้เพียงแค่ความรู้ยังไม่เพียงพอ จากนี้ไปสถานศึกษาจะต้องเปลี่ยนครูจากผู้สอนมาเป็นพี่เลี้ยง สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้เด็กมาโรงเรียนอย่างมีความสุข ได้เรียนสิ่งที่สนใจ โดยขอให้เน้นการเรียนรู้เพื่อให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ต่อยอดโดยการสนับสนุนอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เช่น อาคารหลังนี้ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น เพราะอาชีวศึกษาคือคำตอบที่จะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุกอย่างไปได้ด้วยดี

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ต่อมาในช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการพิมาย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณทุกฝ่ายในความร่วมมือกับตำรวจ พระสงฆ์ และองค์กรต่าง ๆ ที่เสียสละมาช่วยกันดูแลการศึกษาพิเศษ โดยใช้หัวใจนำทาง เนื่องจากเด็กพิเศษเป็นผู้ที่ป่วยตลอดชีวิต จึงมีกิจกรรมที่ยากกว่าเด็กปกติและแตกต่างกันออกไป ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคน พร้อมแนะนำให้ใช้ธาราบำบัดเนื่องจากเด็กพิเศษจะรู้สึกอบอุ่น มั่นใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จัดการศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า การศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอบคุณโรงเรียนร่วมที่ทำให้เด็กพิเศษเด็กพิการมีโอกาสเข้าสังคมปกติได้มากขึ้น ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญ และจะนำไปพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียน และบรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding ณ โรงเรียนเพชรหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา

รมช. ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 225 โรงเรียน มีความมั่นใจว่าการศึกษาจะทำให้เราเป็นในสิ่งที่อยากเป็นได้สามารถแก้ปัญหาและหาเลี้ยงชีพได้ ซึ่งการศึกษาจากนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องใหม่ของทุกคนโดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการเรียนการสอน Coding ซึ่งนักเรียนทุกชั้นจะต้องได้เรียนเพราะ Coding คือ คำตอบของชีวิตคือการปฏิรูปการศึกษาถึงตัวนักเรียนเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและจำเป็นสำหรับทุกอาชีพ เนื่องจากโลกสมัยใหม่ต้องการทักษะใหม่ คือ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เชิงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน กล้าลงมือทำ และอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ทำให้เพิ่มมูลค่าของตนเอง และเศรษฐกิจการจัดการเรียนการสอน Coding ทำให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ตลอดจนย้ำว่าทุกคนต้องมี Coding และ STI เป็นพื้นฐานสำคัญของนักเรียนทั้งประเทศ จึงจะมีภูมิคุ้มกันเพื่อนําพาประเทศชาติชนะในเวทีโลกต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
04/12/2564