รมช.คุณหญิงกัลยา ชวน “เยาวชนและผู้ปกครอง” ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 (Science Fim Festival 2021) หัวข้อ สุขกาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better Health Through Better Understanding)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 (Science Fim Festival 2021) หัวข้อ “สุขกาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better Health Through Better Understanding)” โดยมี นายฮันส์-อูลริคช์ ซืดเบ็ก อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. นางมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้บริหารองค์กรหลักร่วมจัดร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 เป็นการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ที่สนุกและเข้าใจง่าย จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรหลักร่วมจัด เทศกาลนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจผลิตจนได้รับรางวัล จึงขอเชิญชวนให้เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจมาร่วมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์กับสุขภาพและชีวิตประจำวันที่แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นหัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ “สุขภาพจะดีขึ้นก็ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้น แล้วจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น”

ปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาชาติรวม 30 เรื่อง ฉายให้เยาวชนและผู้ชมทุกวัยได้รับชมฟรีประกอบด้วย ภาพยนตร์แอนิเมชันหรือหนังสั้น ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เฉพาะอย่างยิ่งได้เตรียมความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ชมทุกเพศทุกวัย โดยมีทางเลือกให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถชมออนไลน์ได้โดยติดต่อยังศูนย์ฉายแล้วรับรหัสผ่านในการชมแบบออนไลน์เพื่อจัดให้นักเรียนได้ชมพร้อมกันที่โรงเรียน และประชาชนชมออนไลน์ที่บ้านได้สะดวก

สำหรับศูนย์ฉายภาพยนตร์ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกและติดต่อเพื่อชมภาพยนตร์ตามที่ต้องการ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา, ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง โรงเรียนในต่างจังหวัดสามารถจองรับชมได้ทั่วทุกภาคประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
10. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้นักเรียนได้จากคลิปกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท. ได้ที่เว็บไซต์ : https://sciencefilm.ipst.ac.th

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
19/11/2564