“รมช.กนกวรรณ” เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่ 14 เผย พิจารณาถึงมาตราที่ 19 มีความคืบหน้าในหลายส่วน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันด้วยบรรยากาศที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าในหลายส่วน และพิจารณาถึงมาตราที่ 19 แล้ว