รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน รองรับเปิดภาคเรียน ย้ำยึดความปลอดภัยผู้เรียนเป็นหลัก

ภารกิจ รมช.ศธ 2 17 ตุลาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ณ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ นายอำเภอประจันตคาม แพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วม
ในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีมโหสถ และจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกปีบ โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้พบปะพูดคุยให้คำแนะนำในการดำเนินงานห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีฯ เพื่อให้บริการและจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับประชาชนแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากนั้นเดินทางไปให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรองรับการเปิดเรียน โดยยึดความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งมีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 526 คน แบ่งเป็น ผู้เรียนในระบบ 510 คน และผู้เรียน กศน.ศรีมโหสถ 16 คน
จากนั้น เวลาประมาณ 10.30 น. รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักศึกษา กศน.อำเภอประจันตคาม เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ ที่หอประชุมอำเภอประจันตคาม รวมจำนวน 330 คน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอประจันตคาม พร้อมรับชมวิดีทัศน์นำเสนอภารกิจงานห้องสมุด และการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน ตลอดจนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้