รมช.กนกวรรณ รับมอบชุดตรวจโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้พิการ น้องด้อยโอกาส ในสถานศึกษา-ศูนย์การเรียนบนพื้นที่สูง ห่างไกล ทุรกันดาร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก จากนายโทนี่ หยาง ประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกบอล จำกัด จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
 width=
นายโทนี่ หยาง กล่าวถึงโครงการมอบชุดตรวจโควิด-19 ว่า จากสถานการณ์ที่ประเทศไทย กำลังเผชิญวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 5 สายพันธุ์โอไมครอน ทำให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญของระบบการศึกษาไทย ทางบริษัท เอชไอพี โกบอล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการมอบชุดตรวจโควิด ATK รุ่น D20 ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนและสายพันธุ์อื่น ๆ จำนวน 10,000 ชุด มูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในระบบการศึกษาไทย ต่อไป
 width= width= width= width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก จากบริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและเก็บรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ที่มาร่วมส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 (RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD) โดยวิธีเก็บตัวอย่าง ในโพรงจมูก (Nasal Swab) จำนวน 10,000 ชุด มูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 width= width= width= width= width= width= width=
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับสถานศึกษา ที่มีการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ตามประกาศของ ศบค.ระดับจังหวัด ชุดตรวจโรคโควิด-19 จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อระบบคัดกรอง ที่จะเป็นด่านแรกในการสร้างความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคน รวมทั้งชาวกระทรวงศึกษาธิการ
 width= width= width= width= width= width= width= width=
ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจบนฐานของความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังให้ความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร โดยกระทรวงศึกษาธิการ จะนำชุดตรวจที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบคัดกรองของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ตลอดจนถึงเด็ก ๆ ในสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท ห่างไกล ทุรกันดาร ทั้งในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีสถานศึกษาและศูนย์การเรียนบนพื้นที่สูง ห่างไกล เดินทางด้วยความยากลำบาก โรงเรียนเอกชนการกุศล ซึ่งจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทยต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
27/1/2565