รมช.กนกวรรณ ยก นศ.ปปร.รุ่น24 เป็น “Good Partnership” มอบหน้ากากอนามัยกว่าหมื่นชิ้น ร่วมสนับสนุนข้าราชการ-บุคลากร-เจ้าหน้าที่ ศธ.ป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการรัฐบาล

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 เมษายน 2564
เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ กระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 11,000 ชิ้น จาก ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ และนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 24 สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิ กต.ตร.นนทบุรี พร้อมมอบต่อความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมจำนวน 11,000 ชิ้น ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย (10,000 ชิ้น) และหน้ากากอนามัย N95 (1,000 ชิ้น)
โดย รมช.ศึกษาธิการ ประเดิมมอบหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่ ศธ. ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านแรกของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความเสี่ยงสูง ตามข้อเสนอของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างมีมาตรฐาน พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณคณะนักศึกษา ปปร.รุ่นที่ 24 ร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง และเผื่อแผ่หน้ากากอนามัยแก่ชาวกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัย ถือเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good Partnership) ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/4/2564
>