รมช.กนกวรรณ ตอกย้ำแบรนด์ “ONIE” ผลิตภัณฑ์สร้างงาน สร้างอาชีพในทุกชุมชน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สวมใส่แมสผ้าบาติกพิมพ์มือ ของกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ เมืองปัตตานี ตอกย้ำความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์พรีเมียม กศน. ภายใต้แบรนด์ “ONIE” ที่เกิดจากการนำนโยบาย กศน. WOW สู่การปฏิบัติของสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เมื่อครั้งลงพื้นที่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

 

“เมื่อมีโอกาสจะนำผ้า ชุด และผลิตภัณฑ์ของคน กศน. มาสวมใส่และใช้อยู่เสมอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้อาชีพในแต่ละชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ ลวดลายโดดเด่น สวยงามแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่นี้ ต้องขอขอบคุณเครือข่ายการทำงานในท้องถิ่น ที่ประสานกับกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ ปัตตานี นำผ้าบาติกพิมพ์มือแบบโบราณมาผลิตเป็นแมส มีลวดลายสวยสะดุดตา สวมใส่เข้ากับสถานการณ์ และในหลากหลายชุด

นอกจากนี้ เมื่อครั้งลงพื้นที่ กศน.จังหวัดปัตตานี ยังได้มีโอกาสสวมใส่ชุดบานง ที่เป็นฝีมือของเยาวชนวัยเรียนนอกระบบการศึกษา พิมพ์ผ้า และสมาชิกกลุ่มตัดเย็บ กลุ่มห้องเรียนฝึกอาชีพวิถีพุทธ วัดตานีนรสโมสรอุปถัมภ์ ปัตตานี ด้วย นี่ถือเป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ตามนโยบาย ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน ยังสร้างความสุขใจแก่ผู้ให้ เมื่อเห็นผู้รับนำไปสวมใส่และใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างสายใยความผูกพันผ่านแบรนด์ กศน. ONIE ได้เป็นอย่างดี” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/6/2563