"รมช.กนกวรรณ" ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอมก๋อย-รร.ชุมชนบ้านอมก๋อย​ พร้อมขอความร่วมมือตามมาตรการป้องกันโควิด-19​ ​ชี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกคนเพราะถือเป็นอนาคตของชาติ​

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 ตุลาคม 2563
เมื่อเวลา​ 07.40​ น. ของวันพุธที่​ 28​ ตุลาคม​ 2563 นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม และนายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน., นางทิพวรรณ เตียงธวัช ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่, นางวิไลลักษณ์ สุขสาย ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และบุคลากร กศน.​ได้เดินทางไปยังห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย​ จังหวัดเชียงใหม่​ เพื่อประชุมหารือถึงการปรับแผนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่บ้านแม่ลงไม่เอื้ออำนวย "เมื่อได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการปรับหมายกำหนดการของพระองค์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" หรือ ศศช.บ้านแม่ลง จึงได้มีการหารือและคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการเดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จในจุดต่อไป ซึ่งจะต้องใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง จึงมีมติร่วมกันที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม ศศช.ในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอฮอด เท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงให้ได้มากที่สุด" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว จากนั้นเวลาต่อมา รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางต่อไปยังโรงยิมอเนกประสงค์ 87 ปี 2559 ของโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย​ เพื่อร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับ กศน.อำเภออมก๋อย โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา ซึ่งไม่ว่าจะอยู่สังกัดใด รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านและกระทรวงศึกษาธิการก็มีหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด จนถึงประเทศ เช่นเดียวกับที่นี่ ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 โดยการนำของ นายชูศักดิ์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน "ขอย้ำถึงความสำคัญและจำเป็นของการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะเด็ก ๆ ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ เป็นคนสำคัญของประเทศไทย​ และจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เป็นอนาคตของชาติ​ ซึ่งโรคโควิด-19​ เป็นโรคที่ป้องกันได้​ โดยเริ่มจากตัวเราเอง ในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง​เสมอ หมั่นล้างมือ ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมชวนคนในครอบครัวมาร่วมทำตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ไม่มีใครได้รับอันตรายจากโรคนี้ อีกเรื่องที่สำคัญคือ ความยึดมั่นและความรักในสถาบันชาติ​ ศาสนา​ และพระมหากษัตริย์​ ซึ่งอยู่คู่กับประเทศของเรามาอย่างยาวนาน การที่ประเทศจะยั่งยืนอยู่ได้​ เด็กทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศ ให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศ อย่างสง่างาม ให้ประเทศไทยยังคงเป็นผืนแผ่นดินที่มีความสุข ภายใต้ร่มพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมายาวนาน​ ด้วยกำลังความรู้ความสามารถ กำลังสติ กำลังปัญญา เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ขอฝากความระลึกถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และขอขอบคุณโรงเรียน ที่ได้อบรมบ่มสอนและจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและหน้าเสาธงอย่างสร้างสรรค์ครบถ้วนในทุกมิติ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว จันทนา เชียงทอง: สรุป นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 28/10/2563
>