รมช.กนกวรรณ ตรวจสนามสอบปลายภาค กศน.ศรีมหาโพธิ พร้อมเป็นกำลังใจให้ครู-ผู้คุมสอบ อวยพรให้ผู้สอบทุกคนโชคดี

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 ตุลาคม 2563
เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2563 ของ กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ ณ สนามสอบโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางรุจิมา ปรัชญาณทัย ผอ.กศน.อำเภอประจันตคาม รักษาการแทนในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ และบุคลากร ให้การต้อนรับ "จากการรายงานและเยี่ยมชมสนามสอบ ถือว่า มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในวันนี้มีผู้เข้าสอบรวม 587 คน จำนวน 20 ห้องสอบ แบ่งเป็น - ระดับประถมศึกษา ผู้สอบจำนวน 24 คน จำนวน 1 ห้องสอบ เริ่มสอบเวลา 08.30 - 14.10 น. - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้สอบจำนวน 220 คน ใน 7 ห้องสอบ แบ่งสอบเป็น 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่ 08.30 - 15.00 น. - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สอบจำนวน 343 คน ใน 12 ห้อง เริ่มสอบเวลา 14.20 - 16.40 น. ทั้งนี้ ขอแสดงความขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของ นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ ที่ให้ใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบ พร้อมทั้งจัดคณะครู ดูแล และอำนวยความสะดวกในการจัดสอบเป็นอย่างดี ซึ่งในเรื่องของการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในแท่งใด ก็ถือเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ที่พร้อมจะรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สนับสนุนการสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้กับประชาชนคนไทยทุกช่วงวัยไปด้วยกัน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ. กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 25/10/2563
>