รมช.กนกวรรณ ชู "ผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ปทุมราชวงศา" เป็นผลิตภัณฑ์ ONIE อันทรงคุณค่า พร้อมต่อยอดสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ สร้างความกินอิ่ม-นอนอุ่น-อยู่สบายทั่วทุกตำบล

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 ตุลาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OOCC ของ กศน.ตำบลในพื้นที่ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ชมรม To Be Number One โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 และการอ่านออนไลน์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา และรับฟังความคิดเห็น “การประชาพิจารณ์ : ความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา กศน." เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
"ผลิตภัณฑ์ของ กศน.ตำบลทั้ง 7 แห่ง ถือว่ามีเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพของคณะครู กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหมทอมือ ผ้าย้อมคราม ผ้าขาวม้า การปลูกเห็ด การถนอมอาหาร ตลอดจนขนมพื้นบ้านอื่น ๆ
 
ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร และคณะครู กศน.ตำบล ใน กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ได้นำนโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างดี แสดงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้ กศน.เป็นที่ยอมรับ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานใกล้ชิดประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พร้อมขอฝาก กศน.อำเภอปทุมราชวงศา และ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หีบห่อของผลิตภัณฑ์ OOCC และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อสร้างอาชีพที่มีความมั่นคง ทำให้ประชาชนได้กินอิ่ม-นอนอุ่น-อยู่สบาย ทั่วทุกหย่อมหญ้า" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/10/2563
>